مکان های برگزار کننده آزمون

لیست استان ها و شهرهایی که در آنها آزمون بین المللی هیپو برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید چنانچه شهر یا استان شما در این لیست وجود ندارد جهت شرکت در آزمون باید به شهر یا استان دیگری بروید.

استان بوشهر
شهر نام محل برگزاری آدرس محل برگزاری
برازجان دفتر مرکزی المپیاد بین المللی هیپو برازجان/زبانسرای قایدی//انلاین// برازجان -میدان هفده شهریور{فلکه بیمارستان}/به سمت شهرداری/ سمت راست /خیابان سمیه/09171736332/09173785202/07734246705
TOP