المپیادجهانی هیپو

تاریخ : 1401/07/19

بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه خلاقیت جوانان پارسه و دفتر نمایندگی مرکزی Hippo در ایران راه یافتگان مرحله ی نیمه نهایی هیپو ۲۰۲۲ و شرکت کنندگان در آزمون شرم الشیخ ۲۰۲۲ می توانند در صورت تمایل در کمپ تابستانه ی ۲۰۲۳ هیپو در ایتالیا حضور یابند. بر اساس این گزارش و بنا بر دستورالعمل ابلاغی دفتر مرکزی المپیاد جهانی هیپو فینالیستهای هیپو ۲۰۲۲ به عنوان میهمانان ویژه المپیاد و با هزینه ی هیپو در کمپ تابستانه ۲۰۲۳ هیپو ایتالیا حضور خواهند داشت.

TOP