نویسنده جهانی شو!

تاریخ : 1401/12/24

 بنا بر گزارش روابط عمومی هیپوایران با توجه به موافقت انجمن جهانی هیپو با پیشنهاد هیپو ایران مبنی بر برگزاری چالش خاطره نویسی هیپویی و واگذاری مدیریت این event به خانواده هیپو ایران، حضور فعال و حداکثری زبان آموزان ایرانی شرکت کننده در هیپو بسیار ضروری است.
لذا ضروری است نسبت به اطلاع رسانی فوری و گسترده و ترغیب به مشارکت قطعی هیپویی های عزیز (شرکت کنندگان دوره های قبل و ثبت نام کنندگان هیپو 2023) در این رویداد اهتمام جدی صورت پذیرد.
گفتنی است آخرین مهلت ارسال آثار مکتوب به این رویداد 19 march تعیین گردیده است.
شرکت کنندگان بایستی آثارنوشته شده خود را به هردو آدرس ذیل از طریق ایمیل ارسال کنند.
coordination@hippo-olympiad.org
events.hippoiran@gmail.com
همچنین جهت مشاهده قوانین مسابقه بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

TOP